Қазақстан Жазушыларының XV Құрылтайына қатысушы қаламгерлердің ҮНДЕУІ
16.03.2018
813
0
Тәуелсіздіктің ширек ғасырын арт­қа тастап, жаңа тұрпатты мемле­кет­ке айналып, төрткүл дүниеге тұтас танылған еліміз да­мудың жаңа кезеңіне өткені баршамызға бел­гілі. Осынау тарихи сәтте қолы­на қалам ұстаған жазушы қауымы­ның иығына түсер жүк те жеңіл емес. Бұл ретте бізге мемлекет бас­шы­сы Н.Ә.Назарбаевтың «Бола­шақ­қа бағ­дар: рухани жаңғыру» ат­ты бағдарламалық мақаласы те­мір­қазық болуы тиіс. Мемлекет ал­дындағы осынау абыройлы мін­дет­ті ат­қару – басты парызымыз.
Ұлт алдындағы жауап­керші­лі­гін толық сезінгендіктен де біздің жазу­шылар қауымы қан­дай қы­сыл­таяң жағдайда да қолынан қа­ла­мын түсірген емес. Бұның бар­лығы ардың ісі­не деген адалдықтың жар­қын көрінісі. Соң­ғы жылдар ішінде әде­биетіміз көптеген жас талант­тар­мен толықты. Олар өз зама­ны­ның, өз дәуірінің үнін арқалап кел­­­гені сөзсіз ақи­қат. Әрине жас та­­­ланттар өзіндік жаңа­лығын да алып келді. Осынау кезең ішінде әде­­биетіміздің жаңа көкжиекке шы­ғуы да заңдылық. Ақын-жазу­шы атанған әрбір әріп­тесіміз тәуелсіздіктің баяндылығы жо­лын­да еңбек етіп, тер төгетін бір-бір сарбаз еке­ні – ел білетін шын­дық. Әлемдік саясаттан өзін­дік орнын алып, экономикасы дамыған елдің рухани кемел болуы да ләзім. Елдің ру­хани кемелденуі де қалам­гер қауы­мының тынымсыз еңбегі­мен бай­ланысты. Осы тұр­ғыдан ал­ған­да жас ұрпақты отансүйгіш­тікке тәр­биелеп, мемлекетшіл азамат бо­лып өсуі үшін жазушыларымыз ая­нып қалған жоқ. Ғабит Мүсіре­повтің «Әдебиет ұлы болмай, ха­лық ұлы болмайды», – деген сөзін ұмыт­қан жоқ­пыз. Ұлыларымыз ке­регесін тұрғызып, уы­ғын көте­ріп, шаңы­рағын тіккен қасиетті ор­­дамыз – Қазақстан Жазушылар ода­ғының за­манға сай жұмыс істеп ке­ле жат­қаны шын­дық. Алаш арыс­тарының аманаты болған ал­тын төрімізді осыған дейін абырой-бе­делімен осы күнге жеткіздік. Ал­дағы уақытта да адалдық танытып, келесі ұрпаққа аман-сау та­быс­тау әр­қайсымыздың адамдық-аза­­маттық һәм қаламгерлік бо­­ры­шымыз. Ын­тымақ-бірлігіміз­ден айырылмасақ ал­дағы уақытта да осы абырой биігінен табыла­ты­ны­мыз анық.
Қоғамымызда болып жатқан әр­бір ірі оқи­ғалар мен тарихи сәт­тердің барлығында да Жа­зу­шылар ода­ғы өзіндік үнін қосып кел­ді. Сын­­­дарлы сәтте тыс қалған кезіміз жоқ. Алда­ғы уақытта да дәл осылай жұ­мыс іс­­теуіміз ке­рек.
Ұлттың ұлы байлығы болып са­налатын әде­биетімізді уақыт та­­лабына сай жаңартып, жаң­ғыр­тып, байыту – қасиетті борышымыз. Бұл істе өзін жазушы, ақын санайтын әрбір әріп­тесіміз ама­нат­тың ауыр жүгін абыроймен ар­қалай білді. Бұл да біз үшін үл­кен жеңіс. Кү­ні ке­ше тұрмыстың соңынан кет­кен оқыр­­ман қауым бұл күнде ту­ған әде­биетіне бет бұрды. Мем­ле­кет та­рапынан жасалынып жатқан жа­нашырлық та жоқ емес.
Саналы ғұмырын сөз өнеріне ар­нап, әде­биетімізге ақ-адал қыз­мет еткен, бұл күнде о дүниелік бол­ған әріптестеріміз мәң­гі жүре­гі­мізде. Олардың соңында қал­ған бай мұра­лары­на жанашырлықпен қа­­рап, қайыра ба­сылып, қайта жа­рық көруіне мейлінше көңіл бө­ліну­де. Уақыт сүзгісінен өтіп, мәң­­­гілік өлмес, өшпес мұралар са­натына кірген шығармаларды уа­қыт өткен сайын жаңа оқыр­ман­ға, жас ұрпаққа ұсынып отыру да біз­дің басты парызымыз.
Қазақстан Республикасы
Пре­зи­денті Н.Назарбаев «Бола­шақ­қа бағдар: рухани жаң­ғыру» атты бағ­дарламалық мақаласында: «Біз ХХІ ғасырдың жаһандық картасын­­да ешкімге ұқсамайтын, дербес ор­ны бар ұлт бо­ламыз десек, «Жа­һан­дағы заманауи қазақ­стан­дық мәдениет» жобасын іске асы­ру­ға тиіспіз. Әлем бізді қара алтынмен немесе сырт­қы саясаттағы ірі бас­тамаларымызбен ға­на емес, мә­дени жетістіктерімізбен де тануы керек», – деп атап айтты.
Осы орайда, әдебиетімізді оқыр­­ман қауым мен уақыттың сұ­ра­ны­сына жауап бе­ретін шығарма­лармен байыту – біздің бірін­ші міндетіміз. Осы жолда жеңіске жеткен, же­міс­ке кенелген барлық қаламгерлерді қызу құттықтаймыз. Өйткені, біз ұлт­тың ру­хани көшінің қозғаушысы еке­німізді есімізден шы­ғарған емес­піз.
Кемеліне келген еліміздің
тә­уел­­сіздігі баян­ды, болашағы жар­қын болсын!
ПІКІР ҚОСУ