Редакция

Құрылтайшы – Қазақстан Жазушылар одағы

Редакторлар кеңесінің төрағасы – Ұлықбек Есдәулет

Бас редактор – Дәурен Қуат

Бас редактордың орынбасары – Қанағат Әбілқайыр

Жауапты хатшы – Тоқтарәлі Таңжарық

Редакция меңгерушісі – Еркін Жаппасұлы

Компьютер орталығының жетекшісі – Данияр Қаба

Тілшілер:

Мәдина Серікқызы

Дүйсенәлі Әлімақын

Батырхан Сәрсенхан

Хатшы-референт: Ақмарал Нұрланқызы

Корректор: Мөлдір Райымбек

Терімші: Рыскүл Жұмабаева


Жарнама берушілердің назарына!

Формат: А3

Көлемі: 24 бет

Шығу мерзімі: аптасына бір рет, жұма

Газет материалдары www.qazaqadebieti.kz сайтында жарияланады

Басылым таралымы: 14 799 дана

Басылым 1934 жылдан жарық көріп келеді

Құрылтайшы – Қазақстан Жазушылар одағы

Байланыс телефондары: 8(727) 2-61-65-55; 2-72-81-09  

І. ЖАРНАМАЛЫҚ МОДУЛЬДЕР

 Ақ-қара түсті

 

Жарнамалық модуль Көлемі Бағасы (мың теңге)
1 Модуль 1 1 бет – А-3 1 200 000 тг
2 Модуль 2 ½ бет – А-3 600 000 тг
3 Модуль 3 ¼ бет – А-3 300 000 тг

 

 Қара, көк түсті

 

 

Жарнамалық модуль Көлемі Бағасы (мың теңге)
1 Модуль 1

24 бет

1 бет

А-3

1 500 000 тг
2 Модуль 2

24 бет

½ бет

А-3

750 000 тг
3 Модуль 3

24 бет

¼ бет

А-3

350 000 тг

 

 ГАЗЕТ БЕТТЕРІНДЕГІ ЖАРНАМАЛЫҚ ДАЙЫН МАҚАЛА

 

Бет саны Көлем Түс Бағасы
1 Бірінші бет 1 шаршы см Қара, көк 1400 тг
2 2-14 беттер 1 шаршы см Ақ-қара 1200 тг
3 18-23 беттер 1 шаршы см Ақ-қара 1000 тг
4 24 бет 1 шаршы см Қара, көк 1100 тг

 

III. ГАЗЕТ БЕТТЕРІНДЕГІ ЖАРНАМАЛЫҚ МАҚАЛА (ЖУРНАЛИСТІҢ КӨМЕГІМЕН)

 

Бет саны Көлем Түс Бағасы
1 Бірінші бет 1 шаршы см Қара, көк 1500
2 2-14 беттер 1 шаршы см Ақ-қара 1400
3 18-23 беттер 1 шаршы см Ақ-қара 1200
4 24 бет 1 шаршы см Қара, көк 1400

 

 ІV. ХАБАРЛАНДЫРУЛАР, БӘЙГЕ, КОНКУРС ШАРТТАРЫ (СУРЕТПЕН)

 

Бет саны Көлем Түс Бағасы
1 2-14 беттер 1 шаршы см Ақ-қара 1000 тг
2 18-23 беттер 1 шаршы см Ақ-қара 800 тг
3 24 бет 1 шаршы см Қара, көк 1200 тг

 

  1. V. ХАБАРЛАНДЫРУЛАР, БӘЙГЕ, КОНКУРС ШАРТТАРЫ (СУРЕТСІЗ)

 

Бет саны Көлем Түс Бағасы
1 2-14 беттер 1 шаршы см Ақ-қара 800 тг
2 18-23 беттер 1 шаршы см Ақ-қара 600 тг
3 24 бет 1 шаршы см Қара, көк 1000 тг

 

 ЕСКЕРТУ: Ешқандай жарнама модулі, жарнамалық мақала, хабарландыру және бәйге конкурс шарттары Бірінші беттің жоғары бөлігіне, бас мақаланың орнына берілмейді.

Фотосурет және өзге де жарнамалық материалдар qazaqadebiety@gmail.com  электронды поштасы арқылы қабылданады.

Жарнамалық материалдар ҚР Заңдары мен ережелеріне қайшы келмеуі тиіс;

Барлық баннерлер, модульдердегі сөйлемдер, суреттер, графикалар мен сызбалар айқын көрініп тұруы керек; Баннерлер мен модуль сөйлемдері қазақ тілінің жалпы ережелеріне сай келуі керек.

Жарнама, модулдер, фотосуреттер мен жарнамалық хабарландырулар мен мақалалар:

1)  qazaqadebiety@gmail.com электронды поштасы арқылы;

2)   flash-драйверлер, CD-R, CD-RW, DVD арқылы қабылданады.

Қосымша мәліметтер үшін (8727) 261-65-55 және 2-72-81 09 телефондары арқылы қабылданады.