Істің адамы
17.02.2017
1393
0


Серік Сейдуманов хақында сөз айтарда оның бірнеше жыл қа­­та­рынан Алматы секілді алып шаһар әкімінің орынбасары бол­ған мәртебелі қызметі бірден еске түседі. Оңтүстік Астананың идео­ло­гиясын басқару – зиялы қауым­ның, «қайырымды қала тұр­ғын­дары­ның» мәдени, әдеби, рухани тыныс-тіршілігін асқан нә­зік­тік­пен барлап, қазақ қаламгерлері мен өнер қайраткерлерін бесігінде тербеген кіндік қаланың тамырына қан жүргізе білу – қиын да күр­делі қызмет екенін екінің бірі бол­жап біле бермейді. Көңіл-күйі сан алуан халық мекендейтін, ар­қасын сүйеген Алатаудай асқақ тұр­ғыны мол, сол себептен де әкім-қараның мойнына артылған жүгі ауыр бұл қызмет Сей­ду­ма­нов­қа да үлкен жауапкершілік жүк­тегені айдан анық. Алматы­ның ты­ныс-тіршілігі және күн санап емес, ертегілерде айтылатындай сағат са­нап ұлғайған қала аумағының сан­сыз мәселелері, экологиясы, эко­номикасы, шаһар мәртебесіне қа­тысты түйткілді жағдайлар – бә­рі де қала әкімімен қатар, қала әкі­мі орынбасарын да «түнде ұйық­тамадым, күндіз отырмадым» деген жағдайда еңбектенуін та­лап ететін. 

Әрі Серік Тұрарұлы қыз­мет еткен жылдары саяси-эко­но­микалық жағдайларға құлағы тү­рік Алматының мәртебелі бір­қа­тар оқиғалардың алтын ар­қауы бол­ғанын да, халықаралық дәре­же­дегі ірі кездесулер, дүниежүзі көз тіккен додаларды да абыроймен атқарғанын да есте тұтқан ләзім. Өзі туып-өскен Алматы шаһа­ры­ның идеологиясына қыз­мет еткен Се­рік Сейдуманов­тың қаланың байырғыдан жеткен әдеби, мә­дени, рухани өмірінің кес­кін-кел­бетіне кір жұқпауы үшін еңбек ет­кені көпшілікке мә­лім. Алматы әкі­мінің орынбасары қызметінде жүр­ген уақы­тында Серік Тұрарұлы ішкі саясат, ден­саулық сақтау, тұр­ғын үй, білім, мәдениет, тіл­дер­ді дамыту, дене шынықтыру жә­не спорт, туризм, жастар саясаты, ұлттық мәдени орталықтар мә­селелеріне қатысты жауапты қыз­мет атқар­ды.
Серік Тұрарұлы 1998 жылы әлеу­мет­тану мамандығы бойынша «Қа­зақ­станда көппартия­лықтың қа­лып­тасуы: саяси-әлеуметтанулық талдау» атты тақырыпта док­тор­лық диссертация қорғады. 100-ден аса ғылыми еңбектердің авторы. Оған қоса, бірнеше ғылым канди­да­тының жетекшісі. Мұны тәп­тіш­теп айтып отырған себебіміз, Се­рік Сейдуманов ғылымды да өмі­ріне серік етіп келе жатқан ға­лым. Қазақстан әлеу­мет­тану­шы­лары Ассоциа­циясының вице-пре­зиденті, Қазақстан Рес­публикасы әлеумет­танушылары акаде­мия­сының академигі. Әлеуметтану – қо­ғамның қалыптасуы және даму заңдылықтарын зерттеп, факті­лер­ді, үдерістерді, қатынастарды, же­ке тұлғалардың, әлеуметтік топ­тардың қызметін, олардың ро­лін, мәртебесі мен әлеуметтің мінез-құлқын саралайтын ғылым са­ласы екені белгілі. Демек, қо­ғам­ды сараптау дағдысы ғылыми тұр­ғыдан қалыптасқан Серік Тұрарұлы ғылым мен басқару қыз­метін ұштастыра білген тұлға деуге әбден лайық.
Серік Сейдумановтың еңбек жо­лына үңілсек, бірқатар салаларда үлкен міндеттер жүктелгенін ба­ғамдаймыз. ҚР Президенті Әкім­шілігі Ақпараттық-талдау ор­талығы басшысының орынбасары, жастар, туризм және спорт вице-министрі, Білім және мә­дениет министрлігі үйлестіру жә­не қадағалау департаментінің ди­ректоры, ҚР Парламенті Ап­пара­ты Ақпараттық-талдау ор­талығының директоры, Президент Әкімшілігі ішкі саясат бас­­қармасы қоғаммен және бас­пасөзбен байланыс бөлімінің мең­герушісі, Президент Әкім­ші­лі­гі әлеуметтік-саяси бөлім мең­герушісінің бірінші орынбасары, Алматы қаласы әкімінің орынбасары, ҚР Парламенті Мәжілісінің бе­сінші және алтыншы шақы­ры­лы­мының депутаты деп жалғасып кете береді. Серік Тұрарұлы 2016 жыл­дың наурызынан Қазақстан Рес­публикасы Парламенті Мәжі­лі­сінің алтыншы шақырылы­мы­ның депутаты, экология және та­би­ғатты пайдалану сұрақтары бойын­ша Комитеттің, «Нұр Отан» пар­тиясы Фракциясының мү­шесі.
Өзіне жүктелген қызметті аб­роймен атқарғанының белгісі сол, бү­гінде «Құрмет» орденімен, «Ерен ең­­бегі үшін», Польша Респуб­ли­ка­сының «Кавалерлік Құрмет Ор­дені», «Қазақстан Респуб­ли­ка­сы­ның Тәуелсіздігіне 25 жыл» ме­далдарымен марапатталған.
Серік Тұрарұлының тағы бір ай­та кететін қыры – ашық бай­ла­нысқа бейімділігі. Ол журна­лис­тердің сауалдарына жауап беруден қашпайды. Мұны өз сұхбаттарында да айтып жүр. Қазіргі техно­ло­гия­лық заманда интернеттегі ақ­парат­тарды қалт жібермей, түрлі пі­кірлерді оқып отыратынын да сол сұхбаттарда тілге тиек еткен бо­латын.
Ширек ғасырлық еңбек жолында ғылым мен саясатты ұшас­тыра білген Серік Тұрарұлы Сей­ду­мановты абыройлы алпыс жа­сымен құттықтай отырып, ал­да­ғы жоспарларына оң қадам ті­лей­міз!

ПІКІР ҚОСУ

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пікір