ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҢА ЕҢБЕК
08.12.2017
1002
0

Белгілі ақын, ұлт жанашыры, «Дәстүр» журналының Бас редакторы Қасымхан Бегмановтың ұлт этнографиясына арналған «Дәстүр: кеше, бүгін, ертең» атты төрт томдық кітабы оқырманға жол тартты.

Бұл көлемді де құнды еңбек ха­лық этнографиясының көр­нек­ті өкілі Жағда Бабалықұлы-ның туғанына 100 жыл толу мерейтойлық шарасына арналған жо­ба ая­сында жүзеге асты. Эт­ног­рафиялық сыр-сұxбат ая­сын­да көрнекті ұлт этнографиясы өкіл­дерінің әңгімелері, бұрын-соң­ды айтылмаған үзік сырлары то­лық қамтылған.
Жаһандану дендеген қазіргі таң­да ұлттық құндылықтарға айы­­рықша басымдықтар бе­рілу­де. Ұлт­тың ұлт болып сақталуы да ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәс­түр­лерінің қаншалықты сақта­луы­на байланысты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Бо­ла­шаққа бағдар: рухани жаңғы­ру» ат­ты бағдарламалық еңбе­гінде: «Халқымның та­ғы­лымы мол та­рихы мен ерте заманнан арқауы үзіл­меген ұлттық салт-дәс­түр­ле­рін алдағы өркендеудің берік діңі ете отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет ал­уын қалаймын», – деуі де сон­дықтан. Аталмыш төрт томдық Қа­сымхан Бег­мановтың (осыдан жеті жыл бұрын жарық көрген Жағ­да Бабалықұлымен халқы­мыз­дың салт-дәстүрі мен әдет-ғұр­пы туралы сыр-сұхбатқа құ­рыл­ған) «Этнографпен әңгіме» кі­та­бының заңды жалғасы.
Бұл еңбекте еліміздің барлық өңір­леріндегі этно­графтар жер­гі­лікті салт-дәстүр ерекшелікте­рін айшықтап, салт-дәстүрге қа­­тысы бар одақтар мен ұйым бас­шылары, қолөнер шеберлері, сөз алып, ой-пікір­лерін білдір­ді.

ПІКІР ҚОСУ