Музей аясындағы рухани жаңғыру
02.06.2017
2451
0

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен басталады…
Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне ай­рықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі.
Бұл кез келген халықты әншейін біріге салған қауым емес, шын мәніндегі ұлт ететін мәдени-генетикалық кодының не­гізі.
Біздің бабаларымыз ғасырлар бойы ұшқан құстың қанаты тал­ып, жүгірген аңның тұяғы тозатын ұлан-ғайыр аумақты ға­на қорғаған жоқ.
Олар ұлттың болашағын, келер ұрпағын, бізді қорғады. Сан тараптан сұқтанған жат жұртқа Атамекеннің қарыс қада­мын да бермей, ұрпағына мирас етті.
…Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені та­рихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы та­лай-талай аңыздар мен әңгімелер бар. Әрбір өлкенің хал­қына суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері ел есінде сақ­талған біртуар перзенттері бар. Осының бәрін жас ұрпақ бі­ліп өсуге тиіс», – дейді. Жастардың бойына патриотизм ру­хын сіңіру туралы музей меңгерушісі ретінде бірқатар ұсы­ныс айтқым келеді. Еліміздің әр өңірінде, әр қаласы мен об­лыс, аудан орталығында жергілікті өлкетану музейлері бар. Сол музейлерде тұтас ұлттың, өлкенің тарихы, материалды мә­дениеті сақталған. Бүгінгі күні музейлеріңіз де Елбасы ма­қаласында ерекше мән берілген «Туған жер» жобасына атса­лыса алады. Мәселен, осы күні біздің музейге келген әрбір адам ежелгі Жібек жолы бойында орналасқан, осы күндері Алакөлдің астында қалды делінетін көне қала туралы тарихи дәйекті, дәлелді әңгімені тәуелсіздік, бостандық үшін күрескен батыр бабаларымыздың ерлігіне жалғап, Алаш туын көтерген ұлт тұлғаларының тарихына ұштастырып, бүгінгі тәуелсіздігімізге дейінгі жүріп өткен жолды нақты материалды жәдігерлерге көз жүгірте отырып бағамдай алады. Қазіргі кезде музейімізде оқырмандарға жұмыс істейтін жеті зал, бір галереяда айдынды Алакөлдің көрінісі бар коллаждар мен аң-құстардың тұлыптары, ортағасырдағы Қой­лық қалашығы мен Алакөл маңындағы Асусай жерінен та­былған қыш бұйымдар, Жоңғар шапқыншылығы кезіндегі Аңырақай шайқасының диарамасы, батырдың бес қаруы мен сауыт-дулығасының көшірмесі, ұлт-азаттық көтеріліске қатысты қару-жарақтар мен қазақтан шыққан тұңғыш теміржолшы-инженер М.Тынышпаев туралы заттай деректер, Кеңес Одағының Батырлары мен ардагерлерінің фо­тосуреттері, сондай-ақ, соғыс кезіндегі қару бөлшектері мен хаттар, Қазақстан Республикасының Президенті
Н.Назарбаевтың шығармалары, жазушы, журналист Ә.Әлімжановтың еңбектері, қазақ ұлттық мәдениеті және әр ұлттың костюмдері мен заттары – жалпы алғанда музей қорындағы мыңға жуық жәдігер бар. Міне, осындай құ­жаттық, дәлелді, дәйекті экспонаттар арқылы да әр адамның бойын­да өткенге құрмет сезімін оятып жүргенімізді айтқым келеді. Патриотизмді дамытудағы негізгі тірек – ұлттық тарихымызды зерттеп, зерделей отырып барынша дамыту.
Елбасы мақаласынан түйген тағы бір пікірім, ол – ұлттық бірегейлікті сақтау. Демек, біз ұлттық сананың көкжиегін кеңей­туіміз керек деген сөз.
«Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи бай­лығымен емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен айқын­далады. Сондықтан әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашық­тық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қа­жетті алғышарттардың санатында», – дейді Президент Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» ма­қаласында. Расында, біздің дәуір ғылым мен технологияның дәуірі деп аталады. Ендеше, бұл ғасырда ұлттық ерекшелікті сақтай отырып, жаңаруға қадам басы – өте өзекті тақырып. Ол үшін адамға ең алдымен рухани негіз керек. Рухани негіз – ұлттық тамыр, ұлттық кодта жатқан жоқ па?! Елбасы мақа­ла­ны қазақ ұлтының рухани баюына һәм ұлттық тінінен ажы­рамауына арнап отыр. Ендеше, ұлттық тамырдан ажы­рамаудың жолын әр сала мамандарына да, оның ішінде елдің та­рихы мен өткенін – тұтас шежіресін сақтап отырған музей қыз­меткерлері де бағамдауы керек деп білемін.
Жазира Қожахметова,
Қабанбай батыр атындағы тарихи-өлкетану музейінің меңгерушісі.

ПІКІР ҚОСУ