СЫРНАЙ САЗЫ
27.04.2018
1587
0

Таяуда Алматыдағы «Елтаным» баспасынан «Қазақстанда баян аспабының таралуы және орындаушылық тарихы» атты ғылыми- зерттеу кітап жарыққа шықты.

Кітапты дайындаған авторлар: Құр­манғазы атындағы Қазақ Ұлттық кон­серваториясының доценті, Қа­зақ­стан Республикасының Мәде­ниет қайраткері, «Жоғары оқу ор­ны­ның үздік оқытушысы» (2015) Сма­қова Зәуре Нығ­метқызы, Нұр­мұ­хан Жантөрин атындағы Атырау об­лыс­тық филармониясының ди­рек­­торы, Қазақстан Респуб­ли­ка­сы­ның Еңбек сіңірген қайраткері Дүй­­сенғалиев Ғаділ Зайденұлы, «Дина Нұр­пейісова атындағы Ха­лық­тық му­зыка академиясы» Атырау музыка кол­леджінің оқы­тушысы, баян пән бір­лестігінің төрағасы, Қазақстан Рес­­пуб­лика­сының Білім беру ісінің құр­метті қызметкері Ка­малиденов Ер­болат Әнесұлы, Өнер­тану ғы­лы­м­ы­ның кандидаты, про­фессор, ХАА акаде­мигі, Қазақстан Респуб­ли­касының Мәдениет қайраткері, С.Торайғыров атын­дағы Павлодар мем­лекеттік универ­си­тетінің «Орын­­­дау­шылық өнер» кафед­­ра­сы­ның меңгерушісі, «Жо­ғары оқу ор­ны­ның үздік оқыту­шысы» (2016), Мер­­ғалиев Да­нияр Мерғалиұлы.
XIX ғасырдың аяғында Жаяу Мұ­са, Майра, Шашубай, Ес­тай, Тай­жан, Нартай сынды өнер саң­лақ­тарын ша­быт­тандырған гармон ас­па­бының уақыт өте келе баян ас­па­бына айналып, сырнай деп аталуы туралы сыр шерті­ле­тін кітап жайлы му­зыка мамандары төмендегіше пікір біл­діреді:
Оңдасын Абдуллаев, ҚР Ең­бек сіңірген қай­рат­кері, доцент:
– Бұрын-соңды мұндай кітап Қа­зақстанда шыққан жоқ. Мен алыс-жақын шетелдерде шығып жат­қан өнер­танушылардың ғылыми еңбектерімен бұрыннан таныс­пын. Ал енді мына кітапта тіпті белгілі баян орындау­шы­лары туралы ғана емес, аталмыш гармоникалық ас­пап­­тарды дүниеге әкелген шеберлер жайлы да қызықты мәліметтер б­е­ріл­ген екен. Менің ойымша жоғары музыкалық оқу орындарында оқып жатқан ізденуші шәкірттерге бұл кітап таптырмайтын құрал болған­дықтан, бұл еңбекті оқу­лық деп қа­был­дауға да болады.
Анатолий Гайсин, ҚР Еңбек сіңір­ген артисі, про­фес­сор:
– Баян, аккордеон аспаптары әлем­дік аспапқа айна­лып, қазақ елін­де де кең қолданысқа ие болып, үнінің жағымдылығы мен саздылы­ғына байланысты «сырнай» деп аталуының өзі бір заңдылық деуге бо­лады. Ендеше мен осындай үлкен құн­ды еңбекті жарыққа шығарған ав­торлар қауымын шын жүректен құт­тықтаймын!

Шырын САРЫМБЕТОВА.

ПІКІР ҚОСУ